എൻറെ സ്വന്തം പപ്പുEnte Swantham Pappu

ലോകത്തിൽ ഏറ്റവും ഭാഗ്യവാൻ ഞാൻ ആണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. കാരണം ഞാൻ ഒരുപാട് ആൺ കുട്ടികളെ കളിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ഒരു ഗേ അല്ല. പക്ഷേ എനിക്ക് 10 വയസിനും 20 വയസിനും ഇടയിൽ ഉള്ള കുട്ടികളെ കളിക്കുന്നത് വളരെ ഇഷ്ട്ടമാണ്.

ഒരു പാട് അൺ കുട്ടികളുടെ ആദ്യ സോമം കളഞ്ഞത് ഞാൻ ആണ്. എനിക്ക് ചെറിയ അണ്ടിയിൽ കളിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം. കേൾക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കില്ലയിരിക്കാം. വിശ്വസിക്കുന്നവർ മാത്രം തുടർന്ന് വായിക്കുക.

എൻറെ പേര് ഹരി. ഞാൻ എറ്റവും കൂടുതൽ ആസ്വദിച്ച് വളച്ച ഒരു പയ്യൻറെ കഥയാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. അവന്റ പേര് പപ്പു. അവൻ 7 ൽ പഠിക്കുന്നു. ഞാൻ ഒരു വെക്കേഷൻ സമയത്ത് എൻറെ ഒരു ബന്ധു വിട്ടിൽ കുറച്ചു ദിവസം നിൽക്കാൻ പോയി.

അവിടെ എനിക്ക് രണ്ടു അനിയൻമാർ ഉണ്ട്. രണ്ടു ദിവസം അവിടെ അടിച്ച് പൊളിച്ച് നടന്നു. മുന്നാമത്തെ ദിവസം അവർക്ക് ഒരു കല്യാണത്തിനു പോകേണ്ടി വന്നു. എന്നോട് ചെല്ലാൻ പറഞ്ഞു. പക്ഷേ ഞാൻ പോയില്ല. അപ്പോൾ എനിക്ക് കൂട്ടിനായി അനിയൻമാർ തോട്ടടുത്ത വീട്ടിലെ പപ്പുനെ വിളിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞു.

അവരിൽ നിന്ന് ആണ് ഞാൻ ആദ്യമായി ആ പേരു കേൾക്കുന്നത്. പപ്പു. നല്ല പേര്. ഞാൻ പോതുവെ കുട്ടികളെ വളക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ ആണ്. പേര് കേട്ടപ്പോൾ ഞാൻ അവനെ പറ്റി കൂടുതൽ തിരക്കി. അങ്ങനെ അവനെ വിളിച്ചു കൊണ്ടു വന്നു.

ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചതിലും സുന്ദരൻ അയിരുന്നു എൻറെ പപ്പു. ആദ്യമായി അവനെ കാണുമ്പോൾ മുട്ടിന് മുകളിൽ മാത്രം പോക്കമുളള ഒരു നിക്കർ ആയിരുന്നു അവൻറെ വേഷം. അവൻറെ തുട കണ്ടപ്പോളെ എനിക്ക് കമ്പിയായി. എങ്കിലും ഞാൻ കുറച്ചു കാത്തിരുന്നു. പപ്പുനെ എൻറെ അടുത്താക്കി അവർ പുറപ്പെട്ടു.

ഞാൻ അവനോട് അടുക്കാൻ ശ്രമിച്ചു. പക്ഷേ ആരുമായും പെട്ടന്ന് അടുക്കുന്ന സ്വഭാവം അല്ലായിരുന്നു അവൻറെ എങ്കിലും ഞാൻ സാവധാനം അടുത്തു. ഞാൻ അവനോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ അവൻ അറിയാത്തതു പോലെ അവൻറെ ചന്തിയിലും തുടയിലും
തടവുന്നുണ്ടായിരുന്നു.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *