എന്റെ ആദ്യ ഗേ സുഖംJoin our Telegram Channel

ഗേ സുഖം – എന്റെ പേര് മനു ഞാൻ ഏഴാം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ് നിൽക്കുന്ന സമയം അവതിക്കാലമായതിനാൽ കൂട്ടുകാരുമായി അടുത്തുള്ള ഒരു കുളത്തിൽ കുളിക്കാൻ പോകുമായിരുന്നു. അവിടെ ഒരു ചേട്ടൻ എന്നും വരുമായിരുന്നു. ഞങ്ങൾ കുട്ടികളെ എല്ലാം വലിയ കാര്യമായിരുന്നു. ഞങ്ങളെ നീന്തൽ പടിപ്പിക്കുന്നത് ആ ചേട്ടൻ ആണ്.

അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം കുളിക്കാൻ ചെന്നപ്പോൾ കുട്ടുകാർ ആരും എത്തിയില്ല. കുറച്ചു കഴിഞ്ഞ് ചേട്ടൻ വരുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു. ഞാൻ കടവിൽ തന്നെ നിന്നു ചേട്ടൻ കുളിക്കാൻ കടവിൽ ഇറങ്ങി. കൈലി അഴിച്ച് ഒരു തോർത്ത് ഉടുത്തു എന്നോട് കുളിക്കാൻ ഇറങ്ങാൻ പറഞ്ഞു. ഞാൻ കൂട്ടുകാർ വന്നിട്ട് ഇറങ്ങാൻ നിൽക്കുവായിരുന്നു. ഞാൻ കരയിൽ തന്നെ ഇരുന്നു.

ചേട്ടൻ ഉടുത്തിരുന്ന കൈലി കഴുകാൻ കുത്തിയിരുന്നു. ചേട്ടൻ ഷട്ടി ഇട്ടിട്ടില്ലായിരുന്നു. എന്റ കണ്ണ് അതിൽ ഉടക്കി. ചേട്ടൻ അത് കണ്ടെന്ന് എനിക്കു മനസ്സിലായി. എന്റ മുഖത്ത് നോക്കി ചേട്ടൻ ചിരിച്ചു. എന്നോട് കുളിക്കാൻ ഇറങ്ങാൻ പറഞ്ഞു. ആരെയും കാണാത്തതു കൊണ്ട് ഡ്രസ്സ് മാറി തോർത്ത് ഉടുത്ത് വെള്ളത്തിൽ ഇറങ്ങി. എന്നോട് ചേട്ടൻ നീന്തൽ പടിപ്പിക്കാമെന്നു പറഞ്ഞു. ഞാൻ സമ്മതിച്ചു. ഞാൻ ചേട്ടന്റെ കൈയിൽ കിടന്നു വെള്ളത്തിനു മുകളിൽ കാലിട്ടടിച്ചു നീന്തി പടിക്കാൻ തുടങ്ങി.

കുറച്ചു നേരം കഴിഞ്ഞു ചേട്ടൻ ഞാൻ അറിയാത്തതുപോലെ എന്റെ ചന്തിയിലും തുടയിലും തടവുന്നുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ തോർത്തിൽ പിടുത്തമിട്ടു പതിയെ അഴിച്ചു. ഞാൻ തോർത്തഴിഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞ് ചേട്ടന്റെ കൈയിൽ നിന്നും ഇറങ്ങി. തോർത്തിൽ പിടുത്തമിടു തിരിച്ച് ഉടുക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോർ ചേട്ടൻ പറഞ്ഞു. തോർത്ത് വേണ്ടാ അഴിച്ചു കളയാൻ. എനിക്കു നാണമായി. ഇവിടെ ആരും ഇല്ല നമ്മൾ രണ്ടു ആളല്ലേ ഒള്ളു. നീന്തൽ പടിക്കാർ എളുപ്പം അതാണെന്ന് ചേട്ടൻ പറഞ്ഞു. പിന്നെ ഞാൻ തോർത്തഴിച്ചു മാറ്റി കരയിൽ ഇട്ടു. വീണ്ടും ചേട്ടൻ എന്നെ കൈയിൽ കിടത്തി നീന്തൽ പടിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങി.

കുറച്ചു കഴിഞ്ഞ് എന്റെ കുട്ടനിൽ ചേട്ടന്റെ വിരലകൾ തടയുന്നതായി തോന്നി. പതിയെ പതിയെ അതിൽ പിടിക്കാൻ തുടങ്ങി. എനിക്ക് നല്ല സുഖം തോന്നി. എന്റെ കുട്ടൻ ചെറുതായി കമ്പിയാകാൻ തുടങ്ങി. ചേട്ടന് അത് മനസ്സിലായി എങ്കിലും അത് ചേട്ടന്റെ കൈയ്യിൽ തന്നെ ഒതുങ്ങി ഇരിന്നു. അത്ര വലുപ്പമേ അതിനുണ്ടായിരുന്നുള്ളു. ഞാൻ എതിർക്കാത്തത് ചേട്ടനെ കൂടുതൽ ആകർഷിച്ചു. എന്നെ വെള്ളത്തിൽ നിർത്തി.

എന്റെ കഴുത്തു വരെ വെള്ളം ഉണ്ടായിരുന്നു. ചേട്ടൻ ചുറ്റും നോക്കി ആരും ഇല്ലന്നു മനസ്സിലാക്കിയതിന്നു ശേഷം എന്നെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചു. ചേട്ടന്റെ ശരീരത്തിൽ ചേർത്ത് പിടിച്ചു കഴുത്തിലും നെറ്റിയിലും ഉമ്മവച്ചു. എനിക്ക് നല്ല സുഖം തോന്നി. വെള്ളത്തിലെ തണുപ്പും എന്നെ കൂടുതൽ രസിപ്പിച്ചു.

എന്റെ ആദ്യ ഗേ സുഖം – അടുത്ത പേജിൽ തുടരുന്നു.

One thought on “എന്റെ ആദ്യ ഗേ സുഖം

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *