സൂര്യ ബിന്ദു വിസ്മയം – ഭാഗം 05

Surya Bindhu Vismayam 05 നസീറിൻറെ വായിൽ നിന്നും പൂറി വിളി കേട്ട ബിന്ദു ആവേശത്തോടെ നസീറിൻറെ കുണ്ണ ഊമ്പൽ തുടർന്നു. നസീർ : ആഹ് ചേച്ചി… […] Read More… from സൂര്യ ബിന്ദു വിസ്മയം – ഭാഗം 05

സൂര്യ ബിന്ദു വിസ്മയം – ഭാഗം 04

Surya Bindhu Vismayam 04 നസീർ : ചേച്ചി മാത്രം സുഖിച്ചാൽ മതിയോ? എൻറെ കുട്ടനും കൂടി വേണ്ടേ ഈ സുഖം. നസീർ പറഞ്ഞത് കേട്ട് ബിന്ദു […] Read More… from സൂര്യ ബിന്ദു വിസ്മയം – ഭാഗം 04

സൂര്യ ബിന്ദു വിസ്മയം – ഭാഗം 03

Surya Bindhu Vismayam 03 നസീർ പോയതിനു പുറകെ സൂര്യ ബാത്ത് റൂമിൽ നിന്നും കുളിയും കഴിഞ്ഞു ഇറങ്ങി. ബിന്ദു : ആഹ്… നീ കുളി കഴിഞ്ഞു […] Read More… from സൂര്യ ബിന്ദു വിസ്മയം – ഭാഗം 03

സൂര്യ ബിന്ദു വിസ്മയം – ഭാഗം 02

Surya Bindhu Vismayam 02 സൂര്യയും ഹോട്ടലിൽ തങ്ങാമെന്ന് സമ്മതിച്ചപ്പോൾ ബിന്ദുവിൻറെ മുഖം സന്തോഷം കൊണ്ട് ചുവന്നു തുടുത്തു. കാരണം കുറെ നാളായി നസീറിൻറെ മുഴുത്ത കുണ്ണ […] Read More… from സൂര്യ ബിന്ദു വിസ്മയം – ഭാഗം 02

സൂര്യ ബിന്ദു വിസ്മയം – ഭാഗം 01

Surya Bindhu Vismayam 01 ഞാനിവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് സൂര്യയുടെയുും വിസ്മയയുടെയും കഥയാണ്. ഇതൊരു കഥ ആണെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. ഒരു ചേച്ചിയുടെയും അനിയത്തിയുടെയും കഴപ്പിൻറെ കാര്യമാണിത്. […] Read More… from സൂര്യ ബിന്ദു വിസ്മയം – ഭാഗം 01