ആദ്യ അനുഭവം

ആദ്യ അനുഭവം (aadya anubhavam) – അഞ്ച് കൊല്ലം മുന്നേ ഒരു നവംബറിലാണ് ഞാന്‍ ആദ്യമായി കുവൈറ്റില്‍ എത്തുന്നത്. കേരളത്തിൽ ജനിച്ചു വളര്‍ന്ന എനിക്ക് ഇവിടത്തെ തണുപ്പ് […] Read More… from ആദ്യ അനുഭവം