കൂട്ടുകാരിയുടെ ആഗ്രഹം സാധിച്ച് കൊടുത്തപ്പോൾ

ഞാൻ കോളേജിൽ പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് ഞാനും ഒരു പെൺകുട്ടിയും ആയി നല്ല ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് (കൂട്ടുകാരി) ആയിരുന്നു. ഞങ്ങൾ ചർച്ചചെയ്യാത്ത കാരൃങ്ങൾ ഒന്നുമില്ലന്ന് തന്നെ പറയാം. അങ്ങനെ ഒരിക്കൽ […] Read More… from കൂട്ടുകാരിയുടെ ആഗ്രഹം സാധിച്ച് കൊടുത്തപ്പോൾ

മകൾ അമ്മയെ സുഖിപ്പിച്ചപ്പോൾ !

ഞാൻ 38 വയസുള്ള വീട്ടമ്മയാണ്. ഭർത്താവ് കഴിഞ്ഞ 12 കൊല്ലമായി വിദേശത്താണ് , മൂത്ത മകന്റെ പഠനം പൂർത്തിയായപ്പോൾ അവനെയും വിദേശത്ത് കൊണ്ട്പോയി. അങ്ങനെ വീട്ടിൽ ഞാനും […] Read More… from മകൾ അമ്മയെ സുഖിപ്പിച്ചപ്പോൾ !

ഇവനാണ് താരം! – സെയിൽസ്മാൻ

എന്റെ പേര് വനജ. വീട്ടമ്മയാണ്. ഭർത്താവിന് ബിസിനസ്സാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് എന്നോട് നല്ല സ്നേഹമാണെങ്കിലും സെക്സിൽ അദേഹത്തിന് അധികം താൽപ്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഒരു വഴിപാട് കഴിക്കുന്നത് പോലെ എന്തെങ്കിലും […] Read More… from ഇവനാണ് താരം! – സെയിൽസ്മാൻ