അമ്മാവന്റെ ഭാര്യ ആരതി എന്റെ രതിറാണി.

അമ്മാവന്റെ ഭാര്യ – എനിക്ക് വയസ്സ് 22 എഞ്ചിനീയറിങ്ങിനു ഹോസ്റ്റലിൽ താമസിച്ച് പഠിക്കുന്നു.ഇളയ അമ്മാവനും ഞാനും തമ്മിൽ അഞ്ചുവയസ്സിന്റെ വ്യത്യാസമേയുള്ളൂ.അമ്മാവനെ ഞാൻ ഷാജമ്മാവാ എന്നാണു വിളിക്കാറ്. ഷാജിയെന്നാ […] Read More… from അമ്മാവന്റെ ഭാര്യ ആരതി എന്റെ രതിറാണി.

മോളെ കളി പഠിപ്പിച്ച പപ്പ.

മമ്മി തറവാട്ടിലേക്ക് പോയി. പപ്പ ഇന്ന് ക്ളബ്ബിലായിരിക്കും. മമ്മി ഇല്ലാത്ത ദിവസം അടിച്ച് പൂസായി ക്ലബിൽ തന്നെ കിടക്കുകയാണ് പപ്പയുടെ ശീലം.ഞാനിന്ന് വീട്ടിൽ ഒറ്റക്കാണ്. അശോകിനോട് വരാൻ […] Read More… from മോളെ കളി പഠിപ്പിച്ച പപ്പ.

ഭാര്യ സുഖിക്കുന്നത് കാണാൻ ഭാഗ്യമുണ്ടായ ഭർത്താവ്

എന്താ, വിശ്വാസമാകുന്നില്ലേ?… ഭാര്യയെ ഭോഗിക്കുന്നവരാണ് ഭർത്താക്കന്മാർ. എന്നാൽ ഭാര്യയെ മറ്റുള്ളവർ തപ്പുന്നതും ഭോഗിക്കുന്നതുമൊക്കെ ലൈവായി കാണാനും ഒരു ഭാഗ്യം വേണം. അത്തരമൊരു ലോട്ടറി അടിച്ചവനാണ് ഈ ഞാൻ. […] Read More… from ഭാര്യ സുഖിക്കുന്നത് കാണാൻ ഭാഗ്യമുണ്ടായ ഭർത്താവ്