ഭാര്യക്ക് മറ്റൊരുവനെ കൊടുത്ത ഭർത്താവ്.

ഇന്നത്തെ ഒരു രീതി അനുസരിച്ച് അവിഹിതം ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരാണ് അധികവും. അതിൽ ആൺ പെൺ വ്യത്യാസമില്ല. വിവാഹിതർക്കിടയിലാണ് അവിഹിതം ഒരു ഫാഷനായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്.ഒരേ പുരുഷനുമായോ സ്ത്രീയുമായോ കാമകേളികൾ പതിവാകുമ്പോൾ […] Read More… from ഭാര്യക്ക് മറ്റൊരുവനെ കൊടുത്ത ഭർത്താവ്.

ഞാൻ സിസിലി -38 ഹൌസ് വൈഫ്‌

ഹൌസ് വൈഫ്‌ – എന്റെ പേര് സിസിലി. ഞാൻ ഒരു ഹൌസ് വൈഫ്‌ ആണ്. 38 വയസ്സ് പ്രായം.2 വർഷം മുൻപ് ഒരു മഴ കാലത്ത് ആണ് എന്റെ […] Read More… from ഞാൻ സിസിലി -38 ഹൌസ് വൈഫ്‌