അടുത്ത വീട്ടിലെ ചേട്ടനും ചേച്ചിയും പിന്നെ ഞാനുംവീടിൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ ആണ് ജയൻ ചേട്ടനും മഞ്ചു ചേച്ചിയും ഉള്ളത്. അവർക്ക് രണ്ട് മക്കൾ ഒരു ആണ് (അഭി) ഒരു മകൾ (അഖില). അഭി എൻ്റെ കളി കൂട്ടുകാരൻ ആണ്. എന്നെക്കാളും ഒരു 4 വയസ്സ് കൂടുതൽ ആണ്
അഖില വിവാഹം കഴിഞ്ഞു പോയി.

എൻ്റെ വീട്ടിൽ ടിവി ഇല്ലാത്തത് കാരണം ഞാൻ ഒരു ഫുട്ബാൾ ഭ്രാന്തൻ ആയതു കൊണ്ടും അവരുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ ആയിരുന്നു കൂടുതൽ സമയം. ജയൻ ചേട്ടൻ കട്ട ഫുട്ബാൾ ഫാൻ ആയിരുന്നു. പറ്റാവുന്ന എല്ലാ കളികളും കാണും. അങിനെ പിന്നെ ഞാൻ അവിടെ തന്നെ ആയി കൂടുതൽ സമയവും അഭി പാർട്ട് ടൈം ജോലി ഉണ്ടായത് കൊണ്ട് അവൻ അവിടെ കൂടുതൽ സമയം ഉണ്ടാവാറില്ല. ഞാനും ജയൻ ചേട്ടനും മഞ്ചു ചേച്ചിയും മാത്രമേ അവിടെ ഉണ്ടാവർ ഉള്ളൂ.

അവിടെ ഫുൾ ഫ്രീഡം ആയിരുന്നു എനിക്ക്. അങിനെ ഞങ്ങൾ പല തമാശകളും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ പറയാർ ഉണ്ട്. ടിവി കാണുന്നതിൻ്റെ ഇടക്കു പരസ്യം വരുമ്പോൾ അതിൽ ചിലപ്പോൾ ബികിനി ഒക്കെ ഇട്ട് നടിമാർ വരും. അപോൾ തമാശക്ക് ജയൻ ചേട്ടൻ എന്നോട് “ഡാ വല്ലാതെ തുറിച്ച് നോക്കണ്ട” എന്നൊക്കെ തമാശക്ക് പറയും. അങിനെ ഒരു ദിവസം ഒരു പരസ്യത്തിൽ ഇത് പോലെ ബികിനിയില് ഒരു നടി വന്നു.ഞാൻ ജയൻ ചേട്ടനോട് തമാശക്ക് ഇവൾ കൊള്ളാം അല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊൾ ചേട്ടൻ നീ വല്ലാതെ അങ്ങ് വളർന്നല്ലോ കള്ളാ എന്ന് പറഞ്ഞു.

അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം ഞങൾ ടിവി കാണുമ്പോൾ ചേട്ടൻ എൻ്റെ അടുത്ത് നീങ്ങി ഇരുന്നു എൻ്റെ തുടയിൽ കൈ വെച്ച് തടവുവാന് തുടങ്ങി. എനിക്ക് ആദ്യം ഒന്നും മനസ്സിൽ ആയില്ല. പതിയെ അയാൾ കൈ മുകളിലോട്ട് ചലിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങി. എനിക്ക് ആകെ ഒരു മാതിരി ആയി. പക്ഷേ എനിക്ക് ഒന്നും പറയാൻ കഴിഞ്ഞില്ല.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *