ജാക്കി കിട്ടിയപ്പോൾ അവൾക്ക് കഴപ്പ് കേറി

കഴപ്പ് – ഞാനും എന്റെ ഭാര്യയും ചെമ്പൂരിലും കരൂളയിലുമാണ് ജോലി ചെയ്യുന്നത്*. ചെമ്പൂര് എന്നു പറയാൻ കാരണം എന്തെന്നറിയില്ല. അവിടെ ഉള്ള പൂറുകള് എല്ലാം ചെമന്നതാണോ അതോ […] Read More… from ജാക്കി കിട്ടിയപ്പോൾ അവൾക്ക് കഴപ്പ് കേറി

അനിത ആന്റി (ആന്റിക്ക് കഴപ്പ് ഇളകി) Kazhappu – ഭാഗം 4

കഴപ്പ് Kazhappu – പിറ്റേന്ന് രാവിലെ ഞാൻ കണ്ണ് തുറന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ ആന്റി അടുത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇന്നലെ നടന്നതൊക്കെ ഞാൻ ഒന്ന് കൂടി ഒന്ന് ഓർത്തു നോക്കി. […] Read More… from അനിത ആന്റി (ആന്റിക്ക് കഴപ്പ് ഇളകി) Kazhappu – ഭാഗം 4