സുഖം കിട്ടിയ ഒളിച്ചു കളികൾ – Part 1

ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും മറക്കാനാവാത്തത് ലൈംഗീകമായി സുഖം അനുഭവിച്ച സുഖമായിരിക്കും. മനസ്സ് പതറിപ്പോകുമ്പോൾ പോലും അത്തരം ഓർമ്മകൾ ഊർജ്ജമാകാറുണ്ട്. എന്റെ ജീവിതത്തിലുണ്ടായിട്ടുള്ള അത്തരം ചില അനുഭവങ്ങൾ ഓർമ്മയിൽ തെളിയുകയാണ്.അതിലൊന്നാണ് […] Read More… from സുഖം കിട്ടിയ ഒളിച്ചു കളികൾ – Part 1

സുഖം കിട്ടിയ ഒളിച്ചു കളികൾ – Part 2

സുഖം – മലമ്പുഴയിൽ പോയിട്ടുള്ളത് ചുറ്റിക്കളിയുമായിട്ടാണ്. ആയിഷക്ക് ഇരുപത് വയസ്സായിട്ടേയുള്ളൂ. കോളേജിൽ പഠിക്കുന്നു. ഭാര്യയെ കാണാനാ അവളാദ്യം വരുന്നത്. അന്നേ അവളുടെ മുലകളാണാദ്യം കണ്ണിലുടക്കിയത്. കുന്തം പോലെ […] Read More… from സുഖം കിട്ടിയ ഒളിച്ചു കളികൾ – Part 2

സുഖം കിട്ടിയ ഒളിച്ചു കളികൾ – Part 3

സുഖം – സൈനബയുടെ മടിയിൽ തലവെച്ച് ബെഡ് റൂമിൽ കിടക്കുകയാണ് ഞാൻ.അവൾ കുനിഞ്ഞ് മുല വായിലേക്ക് വെച്ച് തരികയാണ്. മുലക്കണ്ണുകൾ ഞാൻ ചപ്പുമ്പോൾ അവൾ കണ്ണുകൾ ഇറുക്കിയടച്ച് […] Read More… from സുഖം കിട്ടിയ ഒളിച്ചു കളികൾ – Part 3

സുഖം കിട്ടിയ ഒളിച്ചു കളികൾ – Part 4

സുഖം – എന്നാ ഞാൻ മുറി ഒരുക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ് മൈമൂന പോയി.ഇന്ന് ഉമ്മയില്ലാത്തതിന്റയാ പെണ്ണിന്.. ഉറക്കം വന്നില്ലെങ്കി ഉമ്മാന്റെ കൂടെ കിടക്കണം അതാ ശീലം.. നിങ്ങക്ക് […] Read More… from സുഖം കിട്ടിയ ഒളിച്ചു കളികൾ – Part 4