സുഖ ലഹരിയിൽ ആറാടിയപ്പോൾ – ഭാഗം -1

“ആ പിള്ളേരൊന്നും അയാൾടെ അല്ലന്നേ..പക്ഷെ എളയ ആ ചെറുക്കൻ, അയാൾടെയാണെന്നാ പറയണേ… ”പുറത്ത് നിന്നും വരുന്ന ആ അടക്കം പറച്ചിലിൽ ഒരു പന്തികേട് തോന്നാതിരുന്നില്ല.. കിടപ്പുമുറിയിലിരുന്നു പത്രം […] Read More… from സുഖ ലഹരിയിൽ ആറാടിയപ്പോൾ – ഭാഗം -1

സുഖ ലഹരിയിൽ ആറാടിയപ്പോൾ – ഭാഗം -2

സുഖ ലഹരി – “ങ്ങാഹാ, പുറകെ വന്നോ ? “പുറകെ വന്നാൽ വല്ല പ്രയോജനവും ഉണ്ടോ എന്നു നോക്കിയതാ “എന്തു പ്രയോജനമാ വേണ്ടത്?” “വാ, പറയാം” അവൾ […] Read More… from സുഖ ലഹരിയിൽ ആറാടിയപ്പോൾ – ഭാഗം -2

സുഖ ലഹരിയിൽ ആറാടിയപ്പോൾ – ഭാഗം -3

സുഖ ലഹരി – വേണ്ടി വന്നാൽ രാജമ്മയെ പണി നടത്തുമെന്നു ഞാനുറച്ചു. ആ വഴിയ്ക്കു ജയമ്മയെ കിട്ടുമെങ്കിൽ എന്താതെറ്റ് ?അവിടെ എത്തിയപ്പോൾ ചേച്ചിയും കെട്ടിയോനും എന്നെക്കാത്തിരിക്കുന്നു. അൽപ്പം […] Read More… from സുഖ ലഹരിയിൽ ആറാടിയപ്പോൾ – ഭാഗം -3

സുഖ ലഹരിയിൽ ആറാടിയപ്പോൾ – ഭാഗം -4

സുഖ ലഹരി – മൂലക്കണ്ണുകൾ മാറി മാറി നക്കി“കുടിക്ക് “ അവൾ വീണ്ടും മന്ത്രിച്ചു.ഞാൻ താമസിപ്പിച്ചില്ല; ആ മുലഞെട്ടുകൾ ആദ്യം മൃദുവായും, പിന്നെ ശക്തി:യായും ചപ്പിക്കുടിച്ചു. ആവുന്നത്ര […] Read More… from സുഖ ലഹരിയിൽ ആറാടിയപ്പോൾ – ഭാഗം -4