റീനയെ കളിച്ചവർ ആരൊക്കെ..!! ഭാഗം – 1

കളി – ഇയാളെന്തിനാ ഇങ്ങനെ ഒലിപ്പിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നത്.. കുറെ നാളായി ഇയാളുടെ ഈ ഒലിപ്പിക്കൽ തുടങ്ങീട്ട് .. മൂക്കിൽ പല്ലു മുളക്കുന്ന പ്രായത്തിൽ ഇയാൾ എന്തു വിചാരിച്ചിട്ടാണാവോ. ഒഴിവു […] Read More… from റീനയെ കളിച്ചവർ ആരൊക്കെ..!! ഭാഗം – 1

റീനയെ കളിച്ചവർ ആരൊക്കെ..!! ഭാഗം – 2

കളി – ദീർഘമായ അധരപാനം റീനയുടെ ഉള്ളിലെ ഭാര്യയെയും അമ്മയെയും ഉറക്കി.ഇപ്പോളവൾ കുണ്ടിയും മുലയും പൂറുമുള്ള ഒരു പച്ചപ്പെണ്ണ്. അവളുടെ പൂറു കുണ്ണക്കുത്തിന് ദാഹിച്ചു.അവൾ തുടകൾ പതുക്കെ […] Read More… from റീനയെ കളിച്ചവർ ആരൊക്കെ..!! ഭാഗം – 2