രതിസുഖ സാരേ.. ഒരു കളിക്കഥ – Part 1

കളിക്കഥ – ഞാന്‍ അഭിയേ തോളില്‍ പിടിച്ചു കട്ടിലിലിരുത്തി. വിതിര്‍ത്തിയിട്ട മുടിയില്‍ നിറയേ ചൂടിയ പൂവുമായി നില്‍ക്കുന്ന അവള്‍ പൂത്തുലഞ്ഞ പൂങ്കാവനം പോലെ എനിയ്ക്കു തോന്നി. പൂവും […] Read More… from രതിസുഖ സാരേ.. ഒരു കളിക്കഥ – Part 1

രതിസുഖ സാരേ.. ഒരു കളിക്കഥ – Part 2

കളിക്കഥ – എന്റെ ദൃഷ്ടി മുഴുവനും അവളുടെ ഇളകിത്തുടിയ്ക്കുന്ന വെണ്‍മുലകളിലും ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അനാവൃതമാകുന്ന കക്ഷങ്ങളിലേ നീലരാശികളിലും അരക്കെട്ടിലെ പൂടക്കാടിലുമായിരുന്നു. ഇടയ്ക്കെങ്ങനെയോ അവളൊരു ശെരിയായ ഡാന്‍സ്പോസില്‍ കാലുകള്‍ അകത്തി […] Read More… from രതിസുഖ സാരേ.. ഒരു കളിക്കഥ – Part 2