രണ്ടാനമ്മയേയും ചേച്ചിയേയും.. ഭാഗം – 1

ഹായ് ഞാൻ അനന്ദു ഞാൻ ഇവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് എന്റെ രണ്ടാനമ്മയെയും മകളെയും കളിച്ച കഥയാണ്. എന്റെയമ്മ എനിക്ക് രണ്ടു വയസുള്ളപ്പോൾ മരിച്ചതാണ്. എന്റെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കാനായി […] Read More… from രണ്ടാനമ്മയേയും ചേച്ചിയേയും.. ഭാഗം – 1

രണ്ടാനമ്മയേയും ചേച്ചിയേയും.. ഭാഗം – 2

രണ്ടാനമ്മയെ വന്ന് പണ്ണ ടാ എന്ന് അമ്മ തന്നെ വിളിക്കുകയും ചേച്ചി അതിന് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തപ്പോൾ ഇനി അമ്മയെ പണ്ണാതിരുന്നിട്ട് കാര്യമില്ല എന്നെനിക്ക് തോന്നി. അമ്മയുടെ നഗ്നത […] Read More… from രണ്ടാനമ്മയേയും ചേച്ചിയേയും.. ഭാഗം – 2