പ്രസീതയുടെ പരിണാമം – ഭാഗം 01

ഭർത്താവ് ശ്രീഹരിയുടെ കൂടെ തിരുവനന്തപുരം പോകാൻ ഭാര്യ പ്രസീതക്ക് ആയിരുന്നു കൂടുതൽ താത്പര്യം. രണ്ടുണ്ട് കാരണം. പ്രസീത ഒരു വീട്ടമ്മയാണ്. കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് ആറേഴ് വർഷം ആയെങ്കിലും […] Read More… from പ്രസീതയുടെ പരിണാമം – ഭാഗം 01

പ്രസീതയുടെ പരിണാമം – ഭാഗം 02

കിരൺ പോയപ്പോൾ ഓഫീസിൽ നിന്നും ശ്രീഹരിയും നേരത്തെ ഇറങ്ങി. വണ്ടി പാർക്ക്‌ ചെയ്തു ഫ്ലാറ്റിൽ എത്തി. മുൻവശം വാതിൽ ലോക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ല. “പ്രസീത പ്രസീത.” അവൻ ഉറക്കെ […] Read More… from പ്രസീതയുടെ പരിണാമം – ഭാഗം 02

പ്രസീതയുടെ പരിണാമം – ഭാഗം 03

രാവിലേ തന്നെ എഴുനേറ്റ് ശ്രീഹരി കോഴിക്കോട്ടേക്ക് തിരിച്ചു. പതിവ് പോലെ പ്രസീത രാവിലെ എഴുനേറ്റു . പ്രഭാത കൃത്യങ്ങൾ എല്ലാം നിർവഹിച്ചു. സമയം 8 മണിയോട് അടുക്കുന്നു. […] Read More… from പ്രസീതയുടെ പരിണാമം – ഭാഗം 03

പ്രസീതയുടെ പരിണാമം – ഭാഗം 04

തിരുവനന്തപുരത്ത് ഉച്ചകഴിഞ്ഞു ആണ് ശ്രീഹരിയുടെ മീറ്റിംഗ് ദൂരം കൂടുതൽ ആയതുകൊണ്ട് ഏകദേശം 11 മണി ആകും അവിടെ എത്തുമ്പോൾ. എത്തിയ ഉടനെ മീറ്റിംഗ് നടക്കുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് പോകണം. […] Read More… from പ്രസീതയുടെ പരിണാമം – ഭാഗം 04

പ്രസീതയുടെ പരിണാമം – ഭാഗം 05

ഒരു നാലഞ്ച് മിനിറ്റിനുള്ളിൽ അവൾ കുളി തീർത്തു പുറത്തിറങ്ങി. മുടി മുകളിലേക്ക് കെട്ടിവച്ചു ഒരു ടവൽ മാത്രം ഉടുത്തു വന്ന അവളെ കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ അവനു ഒരു […] Read More… from പ്രസീതയുടെ പരിണാമം – ഭാഗം 05

പ്രസീതയുടെ പരിണാമം – അവസാന ഭാഗം

ഏകദേശം ഒന്ന് രണ്ടു മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞാണ് അവൾ ഉണരുന്നത്. സമയം 6 മണി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഹാളിൽ നിന്ന് ടീവി യുടെയും ബിനോയും കിരണും സംസാരിക്കുന്ന ശബ്ദവും കേൾക്കുന്നുണ്ട്. […] Read More… from പ്രസീതയുടെ പരിണാമം – അവസാന ഭാഗം