ഒരു ലെസ്ബിയൻ പ്രണയം .. ഭാഗം – 1

ലെസ്ബിയൻ – ഡിഗ്രി കാലഘട്ടം കഴിഞ്ഞുള്ള ജീവിതം നയിക്കുകയാണ് ജോൺ…വീട്ടിലിരിപ്പും സിനിമ കാഴ്ചയുമാണ് പരുപാടി…5 അടി 8 ഇഞ്ച് പൊക്കം, മെലിഞ്ഞ ശരീര പ്രകൃതമാണ്.. പക്ഷെ ആരെയും […] Read More… from ഒരു ലെസ്ബിയൻ പ്രണയം .. ഭാഗം – 1

ഒരു ലെസ്ബിയൻ പ്രണയം .. ഭാഗം – 2

ലെസ്ബിയൻ – കട്ടിലിന്റെ പുറകിൽ കിടന്ന ഒരു ഇളംപച്ച പാന്റി അവന്റെ കണ്ണിൽ ഉടക്കി…അതവൻ കൈക്കലാക്കി… ചേച്ചി തുണി എടുക്കുവാണ് എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തി അവൻ ആ […] Read More… from ഒരു ലെസ്ബിയൻ പ്രണയം .. ഭാഗം – 2

ഒരു ലെസ്ബിയൻ പ്രണയം .. ഭാഗം – 3

ലെസ്ബിയൻ – “നിനക്കുള്ള ശിക്ഷ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല മൈരേ.. തുടങ്ങിയിട്ടേ ഉള്ളൂ.. തൽക്കാലം അവിടെ കിടക്ക്…” അഥീനയും മാലിനിയും പരസപരം നോക്കി ചിരിച്ചിട്ട് കേളി തുടർന്നു ..ആ സമയത്തിനുള്ളിൽ […] Read More… from ഒരു ലെസ്ബിയൻ പ്രണയം .. ഭാഗം – 3

ഒരു ലെസ്ബിയൻ പ്രണയം .. ഭാഗം – 4

ലെസ്ബിയൻ – ഇന്നേവരെ അദ്ദേഹം ഇവളെ മറ്റൊരു കണ്ണ് കൊണ്ട് നോക്കിയിട്ട് പോലുമില്ല.. ആഴ്ചയിൽ ഒരിക്കൽ വരും.. ഞങ്ങളുടെ സുഖവിവരങ്ങൾ അന്വേഷിച്ചിട്ട് പോകും.. അത്രമാത്രം… ഇത്രയും സഹായമാണ്, […] Read More… from ഒരു ലെസ്ബിയൻ പ്രണയം .. ഭാഗം – 4