ഓണനാളിൽ ഒരു ഒളിച്ചുകളി – Part 1

.ഓണക്കാലമാണ് എല്ലാവരും ഒത്തുകൂടുന്ന സമയം. തിരുവോണത്തിന് തറവാട്ടിൽ എല്ലാവരും ഒന്നായിരുന്ന് സദ്യ കഴിക്കണം. പലവിധ വിനോദങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടണം എന്നതൊക്കെ മുത്തശ്ശിയുടെ ആഗ്രഹമായിരുന്നു.എല്ലാ വർഷവും മുറതെറ്റാതെ അത് തുടർന്ന് […] Read More… from ഓണനാളിൽ ഒരു ഒളിച്ചുകളി – Part 1

ഓണനാളിൽ ഒരു ഒളിച്ചുകളി – 2

ഒളിച്ചുകളി – നീ ആ വീഡിയോ മുഴുവനും കണ്ടെന്നല്ലേ പറഞ്ഞത്? അതെ.. അത് ഞാൻ പറഞ്ഞതാണല്ലോ.. നമുക്കത് ഒന്നുകൂടി കണ്ടാല്ലോ.. അതെന്തിനാ? നമ്മൾ ഒരുമിച്ചിരുന്ന് കാണുമ്പോൾ അതിനൊരു […] Read More… from ഓണനാളിൽ ഒരു ഒളിച്ചുകളി – 2

ടീച്ചറെ സുഖിപ്പിച്ചപ്പോൾ

രാവിലെ വീട്ടിൽ എത്തിയിട്ടും എന്‍റെ ഭയം തീരെ മാറിയിരുന്നില്ല. ക്ലാസ്സിൽ ഇനി എങ്ങനെ ടീച്ചറെ ഫേസ് ചെയ്യും ? .അകെ കിട്ടിയിരുന്ന വരുമാനവും പോയി. ഇനി എന്തൊക്കെയാണോ […] Read More… from ടീച്ചറെ സുഖിപ്പിച്ചപ്പോൾ