ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് കളിച്ചപ്പോൾ ഭാഗം – 1

കളി – എന്റെ കൂട്ടുകാരിയും ഗേൾഫ്രണ്ടും എല്ലാമെല്ലാമാണ് ദിയ.ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് പാർക്കിൽ ആളൊഴിഞ്ഞ ഭാഗത്ത് പോയിരിക്കുക പതിവാണ്.അത് കാഴ്ചകൾ കാണാനാണ്. പാർക്കിലെ ആളൊഴിഞ്ഞ മൂലയിൽ ഞങ്ങളുടെ പ്രായത്തിലുള്ള […] Read More… from ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് കളിച്ചപ്പോൾ ഭാഗം – 1

ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് കളിച്ചപ്പോൾ ഭാഗം – 2

കളി – “പേടിയുണ്ടോ ?” “ഇല്ല, എന്നെ വേദനിപ്പിക്കാതെ ഇരുന്നാല്‍ മതി”, “ഇപ്പൊ ഞാന്‍ നിനക്ക് തരാന്‍ പോകുന്ന സുഖം മതിയാകുമെടി നിന്റെ വേദന മറക്കാന്‍” ഞാന്‍ […] Read More… from ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് കളിച്ചപ്പോൾ ഭാഗം – 2