നിന്നിലൂടെ ഞാൻ വികാരവതിയായി – ഭാഗം – 1

വികാരം – നിങ്ങളിൽ ആർക്കെങ്കിലും എന്നെ അറിയാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ രമ യായിട്ടാണ് നിങ്ങളെന്നെ അറിയുക എന്നാൽ എന്റെ യഥാർത്ഥ പേര് എന്താണെന്ന് നിങ്ങളിൽ ഒരാൾക്കെങ്കിലും അറിഞ്ഞിരിക്കാൻ ഒരു […] Read More… from നിന്നിലൂടെ ഞാൻ വികാരവതിയായി – ഭാഗം – 1

നിന്നിലൂടെ ഞാൻ വികാരവതിയായി – ഭാഗം – 2

വികാരം – എന്നിട്ടെന്താ ഞങ്ങളെ ഒന്നും മൈൻഡ് ചെയ്യാതെ എന്ന് അവൻ ചോദിച്ചു. ഞാൻ ചിരിച്ചതല്ലാതെ ഒന്നും മിണ്ടിയില്ല. വീണ്ടും അവൻ തുടർന്നു”രമയെ നമ്മളൊക്കെ എത്ര കാലമായി […] Read More… from നിന്നിലൂടെ ഞാൻ വികാരവതിയായി – ഭാഗം – 2

നിന്നിലൂടെ ഞാൻ വികാരവതിയായി – ഭാഗം – 3

വികാരം – അങ്കിൾ എന്നെ പഠിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങി രണ്ടാം നാൾ അങ്കിൾ ചോദിച്ചു..രമയുടെ ബൂംസ് എങ്ങനയാ ഇത്രയും വലുതായത്. അപ്രതീക്ഷിത ചോദ്യമായിരുന്നെങ്കിലും ചോദ്യത്തിൽ ആശ്ചര്യമൊന്നും തോന്നിയില്ല. എന്നാൽ […] Read More… from നിന്നിലൂടെ ഞാൻ വികാരവതിയായി – ഭാഗം – 3

നിന്നിലൂടെ ഞാൻ വികാരവതിയായി – ഭാഗം – 4

വികാരം – ഏതാണ്ട് നാലഞ്ച് മിനിറ്റായി പൊക്കിപ്പിടിചങ്ങനെ നിൽക്കുന്നു.എന്നൊക്കെ ചിന്തിക്കുമ്പോഴേക്കും മുലക്കണ്ണിൽ ഒരു നനവ് പടരുന്നു. ആ നനവിനൊപ്പം പെട്ടെന്ന് എന്നിലേക്ക് ഒരു വൈദ്യതി പ്രവാഹവും സംഭവിച്ചു.എന്റെ […] Read More… from നിന്നിലൂടെ ഞാൻ വികാരവതിയായി – ഭാഗം – 4