നമുക്കൊരു കളി കളിക്കാം – ഭാഗം – 1

കളി – ആൻറി സ്വകാര്യം പറയുന്നപോലെ ചോദിച്ചു. “നമുക്കൊരു കളി കളിക്കാം? “എന്ത് കളിയാ ആന്റി? “ഞാൻ മോന്റെ അമ്മയാവുന്നു.മോൻ എന്റെ കുഞ്ഞുവാവയും”ആൻറി പറഞ്ഞു. “ശരി ഞാൻ […] Read More… from നമുക്കൊരു കളി കളിക്കാം – ഭാഗം – 1

നമുക്കൊരു കളി കളിക്കാം – ഭാഗം – 2

കളി – ആൻറി പോകുന്നതിനു മുൻപുള്ള മാത്രി ആൻറി എന്റെ കൊച്ചു കുണ്ണയെ കുറെ സമയം വായിലിട്ട് നൂണഞ്ഞു. അവസ്സാനം എനിക്ക് വേദന തുടങ്ങിയപ്പോഴാണ് നിർത്തിയത്. ശരിക്കും […] Read More… from നമുക്കൊരു കളി കളിക്കാം – ഭാഗം – 2

നമുക്കൊരു കളി കളിക്കാം – ഭാഗം – 3

കളി – പണ്ടത്തേക്കാളും സുന്ദരിയായിരിക്കുന്നു ആൻറി, സൽവാറിന്റെ ഉള്ളിൽ കൊഴുത്തുരുണ്ട മുലകളും, നല്ല മത്തങ്ങാ കൂണ്ടികളും ഒക്കെ എന്നെ വീർപ്പ്മുട്ടിച്ചു. ഒരോ തവണ വരുമ്പോഴും ഞാൻ ഒന്ന് […] Read More… from നമുക്കൊരു കളി കളിക്കാം – ഭാഗം – 3

നമുക്കൊരു കളി കളിക്കാം – ഭാഗം – 4

കളി – വികാരം കൊണ്ട് വീർപ്പമുട്ടി നിൽക്കുന്ന അവളുടെ ഓമന കന്തിനെ ഞാൻ ചൂണ്ടുകൾക്ക് ഇടയിലാക്കി ചപ്പി വലിച്ചു. നാക്ക്കൊണ്ട് തുരു തുരാ നക്കി. ഒടുവിൽ അവളിൽ […] Read More… from നമുക്കൊരു കളി കളിക്കാം – ഭാഗം – 4