മഴയില്‍ കുതിർന്നപ്പോൾ കാമം ഉണർന്നു – ഭാഗം. – 1

കാമം – മഴ എപ്പോഴും ഒരു ഹരമാണ്. മഴ നനയുമ്പോൾ ശരീരം അനാവൃതമാകും. മഴയത്ത് കുതിരുമ്പോൾ വസ്ത്രങ്ങൾ ശരീരത്തിൽ ഒട്ടിപ്പിടിക്കും. അപ്പോൾ ആ ശരീരം കാണാൻ കൊതിതോന്നും. […] Read More… from മഴയില്‍ കുതിർന്നപ്പോൾ കാമം ഉണർന്നു – ഭാഗം. – 1

മഴയില്‍ കുതിർന്നപ്പോൾ കാമം ഉണർന്നു – ഭാഗം. – 2

കാമം – ഇങ്ങുതാ ചേച്ചീ.. ഞാന്‍ പിഴിഞ്ഞുതരാം.. ഞാന്‍ അവളുടെ കയ്യില്‍നിന്ന്‌ പാന്റ്‌ വാങ്ങി പിഴിയാന്‍ തുടങ്ങി.. പിഴിഞ്ഞുപിഴിഞ്ഞ്‌ കീറല്ലേടാ.. ഞാനിവിടുന്ന്‌ പാന്റിടാതെ പോകേണ്ടി വരും.. ഞാന്‍ […] Read More… from മഴയില്‍ കുതിർന്നപ്പോൾ കാമം ഉണർന്നു – ഭാഗം. – 2

മഴയില്‍ കുതിർന്നപ്പോൾ കാമം ഉണർന്നു – ഭാഗം. – 3

കാമം – ആലിലവയറിലെ പൊക്കിള്‍ച്ചുഴി കണ്ട്‌ ഞാന്‍ ശരിക്കും അതിശയിച്ചുപോയി, ചേച്ചിക്ക്‌ ഇത്രമനോഹരമായ ഒരു പൊക്കിള്‍ച്ചുഴിയുണ്ടാകുമെന്ന്‌ ഞാന്‍ ഒരിക്കലും കരുതിയിരുന്നില്ല, ചന്ദനനിറമുള്ള അവളുടെ ആലിലവയറിലെ സുന്ദരി പൊക്കിള്‍ക്കുഴി […] Read More… from മഴയില്‍ കുതിർന്നപ്പോൾ കാമം ഉണർന്നു – ഭാഗം. – 3