മാമന്റെ കളി ഒന്നാന്തരം !! ഭാഗം – 1

കളി – ഞാൻ രാവിലെ എണീറ്റതും ചേട്ടൻ എന്നെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചു. എനിക്ക്‌ കാര്യം മനസിലായി..ചേട്ടന് അങ്ങനാ.. എപ്പോ വേണമെന്ന് തോന്നുന്നുവോ അപ്പോ കളിക്കണം. ഛെ…വിട്‌ ചേട്ടാ…നേരം വെളുത്തു […] Read More… from മാമന്റെ കളി ഒന്നാന്തരം !! ഭാഗം – 1

മാമന്റെ കളി ഒന്നാന്തരം !! ഭാഗം – 2

കളി – എന്റെ നഗ്നത ഏകദേശം പുറത്ത്‌ കാണുന്ന തരത്തില്‍ ഞാൻ കിടന്നു… മാമന്റെ ശ്വാസം നിലച്ച അവസ്ഥയിലുള്ള നിൽപ്പ് ഞാൻ കണ്ടു.. വിറക്കുന്ന ശബ്‌ദത്തില്‍ അയാള്‍ […] Read More… from മാമന്റെ കളി ഒന്നാന്തരം !! ഭാഗം – 2