കുടുംബ സമേതം രതിസുഖ സാരേ ഭാഗം – 1

രതി – ബൈസെക്സ് കുടുംബത്തിലെ ഒരു ദിവസമാണ് ഇവിടെ പരാമർശിക്കുന്നത് .. ഇൻസെസ്റ് കഥയായതു കൊണ്ട് താത്പര്യം ഉള്ളവർ മാത്രം വായിക്കുക …. അപ്പനും അമ്മയും മകനും […] Read More… from കുടുംബ സമേതം രതിസുഖ സാരേ ഭാഗം – 1

കുടുംബ സമേതം രതിസുഖ സാരേ ഭാഗം – 2

രതി – എന്നാൽ രാവിലെ തന്നെ ഒരു കൂട്ടക്കളിയായാലോ ? ചാൾസ് ചോദിച്ചു … പിന്നെന്താ ആവാലോ .. നീയും മമ്മിയും മുകളിലോട്ടു ചെല്ല് ഞാൻ ജോജ്ജിയെ […] Read More… from കുടുംബ സമേതം രതിസുഖ സാരേ ഭാഗം – 2