കൂട്ടുകാരിയുടെ ഭർത്താവുമായി അവിഹിതം. Part 1

കൂട്ടുകാരി – ഞാൻ കവിത. 35 വയസ്സു പ്രായം .167 cm ഉയരം. അല്പം നല്ല തടിയുണ്ട്. 38 ന്റെ ബ്രായും 42 ന്റെ പാൻറിയും ധരിക്കുന്നു. […] Read More… from കൂട്ടുകാരിയുടെ ഭർത്താവുമായി അവിഹിതം. Part 1

കൂട്ടുകാരിയുടെ ഭർത്താവുമായി അവിഹിതം Part 2

അവിഹിതം – കവിത ഫാത്തിമയുടെ ഭർത്താവിനെ തന്റെ കിടപ്പറയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നതിന് മുൻപേ അയാളുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നും അയാളെ എങ്ങനെ സുഖിപ്പിക്കണമെന്നും ഒരു വ്യക്തത വരുത്തിയിരുന്നു. ഫാത്തിമ കെട്ടിയോന്റെ […] Read More… from കൂട്ടുകാരിയുടെ ഭർത്താവുമായി അവിഹിതം Part 2