കൂട്ട്കിടപ്പ് തന്ന സുഖം Part 1

കൂട്ട്കിടപ്പ് – എന്റെ കസിൻ രമ ചേച്ചിയുമായി എനിക്കുണ്ടായ അനുഭവമാണിത്. എനിക്ക് 21 വയസുണ്ട്, രമ ചേച്ചിക്ക് 30. ചേച്ചിയുടെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് ആറ് വർഷമായി. ഒരു […] Read More… from കൂട്ട്കിടപ്പ് തന്ന സുഖം Part 1

കൂട്ട്കിടപ്പ് തന്ന സുഖം Part 2

സുഖം – ഞാനും ചേച്ചിയും നല്ല മൂഡിലേക്ക് എത്തിയപ്പോഴായിരുന്നു കോളിംങ്ങ് ബൽ കേട്ടത്.അപ്രതീക്ഷിതമായ കോളിങ്ങ് ബെൽ ഞങ്ങളെ രണ്ടു പേരേയും ഞെട്ടിച്ചു കളഞ്ഞു. ആരാണ് ഈ സമയത്ത് […] Read More… from കൂട്ട്കിടപ്പ് തന്ന സുഖം Part 2