കളിച്ച് പഠിച്ച കാലം! Part 1

ഞാൻ സൈനബ. പത്താം ക്ലാസ്സിൽ കളിച്ച് പഠിക്കുന്നു. കാണാൻ സുന്ദരിയാണ്. പാകമായ തടി. വയസ്സറിയിച്ച് കുറച്ച് മാസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു. കുഞ്ഞു മുലകൾ വളർന്ന് വരുന്നു. ചെറു രോമങ്ങൾ […] Read More… from കളിച്ച് പഠിച്ച കാലം! Part 1

കളിച്ച് പഠിച്ച കാലം! Part 2

ഞാൻ കുറച്ചു കൂടി ഇക്കാനോട് അടുത്ത് ചെന്നു. അപ്പോഴാണ് ഇക്ക മൊട്ടപിടിച്ച് കളിച്ച് കുലുക്കുകയാണെന്ന് ഞാൻ കണ്ടത്. ഇക്കയാണെങ്കിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് മുട്ട പിടിക്കുന്നതല്ലാതെ വേറൊന്നും അറിയുന്നുമില്ല. ലാപ്ടോപ്പിൽ […] Read More… from കളിച്ച് പഠിച്ച കാലം! Part 2