കളി അമ്മായിയച്ഛന്റെ തന്നെ – Part 1

“അവനെക്കൊണ്ട് കൊള്ളില്ലാഞ്ഞിട്ടാടീ നിനക്ക് ഇത്ര കഴയ്ക്കുന്നത്..വല്ല ഓലക്കേം എടുത്ത് നിന്റെ മറ്റെടത്തു കേറ്റടീ…” പാറുവമ്മ മരുമകള്‍ സിന്ധുവിനോട് അലറി. രണ്ടു പേരും തമ്മില്‍ രാവിലെ തന്നെ തുടങ്ങിയ […] Read More… from കളി അമ്മായിയച്ഛന്റെ തന്നെ – Part 1

കളി അമ്മായിയച്ഛന്റെ തന്നെ – Part 2

സിന്ധു നിവര്‍ന്നു പാത്രവുമായി ഉള്ളിലേക്ക് മെല്ലെ നടന്നപ്പോള്‍ അയാളുടെ കണ്ണുകള്‍ അവളുടെ പിന്നില്‍ പതിഞ്ഞു. പൂറു മറയ്ക്കാന്‍ മാത്രം വലിപ്പമുള്ള ചന്തികള്‍ തീരെ മറയ്ക്കാത്ത പാന്റീസ് ആയിരുന്നു […] Read More… from കളി അമ്മായിയച്ഛന്റെ തന്നെ – Part 2