കാമം ആണിനാണിനോടും ആണിന് പെണ്ണിനോടും ഭാഗം – 1

കാമം – എന്റെ സുഹൃത്തും വഴികാട്ടിയുമാണ് ചന്ദ്രേട്ടൻ. വളരെ നല്ല മനുഷ്യനാണ്, ഒരു ചരക്കിനെ കിട്ടിയാൽ എങ്ങനെ സുഖിപ്പിക്കണം എന്നൊക്കെ എന്നോട് വളരെ ഡീറ്റൈൽഡ് ആയി പറഞ്ഞു […] Read More… from കാമം ആണിനാണിനോടും ആണിന് പെണ്ണിനോടും ഭാഗം – 1

കാമം ആണിനാണിനോടും ആണിന് പെണ്ണിനോടും ഭാഗം – 2

കാമം – എന്റെ കുട്ടനെ അയാൾ വായിൽ എടുത്തു ചപ്പി. നാക്ക് കൊണ്ട് അഗ്രം നക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നു,ഞാൻ സുഖം കൊണ്ട് പുളയുകയായിരുന്നു, അടുത്ത ബെഡിൽ രാജേഷ് മൂളുന്ന സൗണ്ട് […] Read More… from കാമം ആണിനാണിനോടും ആണിന് പെണ്ണിനോടും ഭാഗം – 2

കാമം ആണിനാണിനോടും ആണിന് പെണ്ണിനോടും ഭാഗം – 3

കാമം – കുറച്ചു നേരം അങ്ങനെ തന്നെ നിന്ന്, അവളെ ഞാൻ ആശ്വസിപ്പിച്ചു. മനസ്സിൽ ഓരോന്ന് പിന്നെയും തോന്നാൻ തുടങ്ങി.ഞാൻ അവളുടെ കഴുത്തിൽ ഉമ്മ വെച്ചു. അവളിൽനിന്നും […] Read More… from കാമം ആണിനാണിനോടും ആണിന് പെണ്ണിനോടും ഭാഗം – 3

കാമം ആണിനാണിനോടും ആണിന് പെണ്ണിനോടും ഭാഗം – 4

കാമം – ഞാൻ കാര്യമായിട്ട് പറഞ്ഞതാ.. എന്തായാലും ഇന്ന് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് നൈറ്റാ.. കുളിച്ചു കൊണ്ടത് തുടങ്ങിയാലോ.. എല്ലാവരും തുടങ്ങുന്നത് പോലെ നമ്മളും തുടങ്ങുന്നതിൽ കാര്യമില്ലല്ലോ.. എന്തിനും […] Read More… from കാമം ആണിനാണിനോടും ആണിന് പെണ്ണിനോടും ഭാഗം – 4

കാമം ആണിനാണിനോടും ആണിന് പെണ്ണിനോടും ഭാഗം – 5

കാമം – അവളുടെ വാക്കുകൾ എനിക്കിഷ്ടമായി. ആണുങ്ങളെ വശീകരിക്കുന്ന ഒരു മനസ്സല്ല അവളുടേത്. അവൾ കുടുംബത്തിന് വേണ്ടി ജീവിക്കാൻ ഉറപ്പിച്ചവളാ.. അവളെന്റടുത്ത് വന്നത് എന്നെ സ്നേഹിച്ചിട്ടൊന്നുമല്ല. ഓഫീസിൽ […] Read More… from കാമം ആണിനാണിനോടും ആണിന് പെണ്ണിനോടും ഭാഗം – 5