ജോസൂട്ടി ഭാഗ്യവാനാ.. ഭാഗ്യവാൻ – Part 1

ഭാഗ്യവാൻ – അവളുടെ കഴുത്തിലൂടെ കൈയിട്ട് ചേർത്ത് പിടിച്ച് ഷാൾ പൊക്കിപ്പിടിച്ച് ബ്ലൗസിന് പുറത്തായി മുലയിൽ ചപ്പു കയാണവൻ. ഒപ്പം അവന്റെ മറ്റേ കൈ അവളുടെ പാവാടയ്ക്ക് […] Read More… from ജോസൂട്ടി ഭാഗ്യവാനാ.. ഭാഗ്യവാൻ – Part 1

ജോസൂട്ടി ഭാഗ്യവാനാ.. ഭാഗ്യവാൻ – Part 2

ഭാഗ്യവാൻ – ട്രാക്ക് suitനു പുറത്തുകൂടി അവളുടെ നിതംബങ്ങള്‍ ഞെക്കി ഉടച്ചു. അനന്തരം കട്ടിലിലേക്ക് അവളവനേം കൊണ്ട് മറിഞ്ഞു വീണു. അവന് എഴുന്നേല്ക്കാന്‍ ആവും മുൻപ് അവള്‍ […] Read More… from ജോസൂട്ടി ഭാഗ്യവാനാ.. ഭാഗ്യവാൻ – Part 2

ജോസൂട്ടി ഭാഗ്യവാനാ.. ഭാഗ്യവാൻ – Part 3

ഭാഗ്യവാൻ – കൊള്ളിച്ചുകൊണ്ട് ജോസൂട്ടി അവന്റെ പ്രകടനം ശക്തമാക്കി. ജീന തളർന്നുവെന്നറിഞ്ഞിട്ടും അവൻ വീണ്ടും ഒന്നുടെ ഊരി ഊരി അടിച്ചു. ആണിന്റെ കരുത്ത് അവൾക്കൊന്നറിയിക്കണമെന്നായിരുന്നവന്. ഒടുവില്‍ വീണ്ടും […] Read More… from ജോസൂട്ടി ഭാഗ്യവാനാ.. ഭാഗ്യവാൻ – Part 3