ഗൾഫ് ഗേളിന്റെ ചാരത്ത്. ഭാഗം – 1

ഞാൻ ദുബായിൽ (ഗൾഫ്) ഒരു കമ്പനിയിലാണ് ജോലി ചെയ്യുന്നത്. വിവാഹിതനാണ്.. ഞാൻ ജോലിക്ക് പോകുന്നതും വരുന്നതും മെട്രോ ട്രെയിനിലാണ്. ഒരു ദിവസം ഞാൻ ട്രെയിൻ കയറാനായി ദുബായ് […] Read More… from ഗൾഫ് ഗേളിന്റെ ചാരത്ത്. ഭാഗം – 1

ഗൾഫ് ഗേളിന്റെ ചാരത്ത്. ഭാഗം – 2

ഗൾഫ് ഗേള്‍ -അന്ന് രാത്രിയിലെ ഫോൺ സംഭാഷണം വീഡിയോ കോളിലായി. കുറെ നേരം ഞങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ട് എന്തൊക്കെയോ പറഞ്ഞു. ചേച്ചി കമിഴ്ന്നു, തലയിണയിലും കൈകുത്തി കിടന്നപ്പോൾ ഞാൻ […] Read More… from ഗൾഫ് ഗേളിന്റെ ചാരത്ത്. ഭാഗം – 2

ഗൾഫ് ഗേളിന്റെ ചാരത്ത്. ഭാഗം – 3

ഗൾഫ് ഗേള്‍ -ഞാൻ ഗൂഗിൾ മാപ്പ് ഓൺചെയ്തു നോക്കി 10 മിനിറ്റ് നടക്കാനുള്ള ദൂരമുണ്ട്. ഞാൻ ചേച്ചിക്ക് വാങ്ങിയ നൈറ്റ് ഡ്രെസ്സും എടുത്തു വേഷവും മാറി റൂം […] Read More… from ഗൾഫ് ഗേളിന്റെ ചാരത്ത്. ഭാഗം – 3

ഗൾഫ് ഗേളിന്റെ ചാരത്ത്. ഭാഗം – 4

ഗൾഫ് ഗേള്‍ -ഒരു പത്തു മിനിറ്റ് ചേച്ചിയെന്റെ കുണ്ണയും അണ്ടിയുമെല്ലാം വായിലാക്കി ഊമ്പി വലിച്ചു. എനിക്ക് പെരുത്ത് കയറാൻ തുടങ്ങി. ഞാൻ ചേച്ചിയുടെ വായിൽനിന്നും എന്റെ കുണ്ണ […] Read More… from ഗൾഫ് ഗേളിന്റെ ചാരത്ത്. ഭാഗം – 4