എന്റെ ടീച്ചർ എന്റെ വാണ റാണി !! ഭാഗം – 1

വാണമടി – നാട്ടിൻ പുറത്ത് ജനിച്ചവനാണെങ്കിലും നഗരത്തിലെ കോളേജിൽ പഠിക്കണമെന്നത് ചെറിയ ക്ളാസ്സിൽ പഠിക്കുമ്പോഴേ ഉണ്ടായിരുന്ന ആഗ്രഹമാണ്. എന്തായാലും ആ ആഗ്രഹം സഫലമായി. നഗരത്തിലെ ഒരു പ്രധാന […] Read More… from എന്റെ ടീച്ചർ എന്റെ വാണ റാണി !! ഭാഗം – 1

എന്റെ ടീച്ചർ എന്റെ വാണ റാണി !! ഭാഗം – 2

വാണമടി -“എന്താ സമീർ?” ഞാൻ – ടീച്ചർ, എനിക്ക് മുളളണം (ചിരിയോടെ പറഞ്ഞൊപ്പിച്ചു). “അകത്ത് ബാത്ത്റൂമുണ്ട്. പോയിട്ടു വാ.” ഞാൻ ഓടി ബാത്ത്റൂമിൽ പോയി. ജീൻസ് താഴ്ത്തി. […] Read More… from എന്റെ ടീച്ചർ എന്റെ വാണ റാണി !! ഭാഗം – 2

എന്റെ ടീച്ചർ എന്റെ വാണ റാണി !! ഭാഗം – 3

വാണമടി -ഞാൻ ആ ചരക്കിനെ നോക്കി കണ്ണിറുക്കി..പതിയെ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് ഒരുമ്മ..ടീച്ചർ കുതറാൻ ശ്രമിച്ചു.ബലമായി പിടിച്ചു ചുണ്ട് കവർന്നു. കുണ്ണ ഭാഗത്തും കഴുത്തിലും ബലം പ്രയോഗിച്ചവൾ എന്നെ ഉന്തിമാറ്റി. […] Read More… from എന്റെ ടീച്ചർ എന്റെ വാണ റാണി !! ഭാഗം – 3