എന്റെ ആശേച്ചി – Part 1

ആശേച്ചി എന്‍റെ കൈയും പിടിച്ചു മുന്നില്‍ നടന്നു പടിഞ്ഞാറെപ്പുരയുടെ വരാന്തയിലേക്ക് കയറി. അടച്ചിട്ടിരുന്ന വാതിലില്‍ മൂന്ന് നാല് പ്രാവശ്യം ഉറക്കെ മുട്ടി. ശ്ബ്ദം കേട്ടാല്‍ പാമ്പുകള്‍ ഓടിപ്പോകുമെന്ന് […] Read More… from എന്റെ ആശേച്ചി – Part 1