ചില മനുഷ്യരുടെ രതി ഭാവം ഇങ്ങനെയാണ്. ഭാഗം – 1

രതി ഭാവം – ഇന്നലെ രാത്രിയിലെ പൂരം ഓർക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോഴും വല്ലാത്തൊരു ത്രില്ല് തോന്നുന്നു. ഒട്ടും പ്രതീക്ഷിക്കാത്തതായിരുന്നെങ്കിലും അങ്ങനെ ഒക്കെ സംഭവിച്ചതിൽ സന്തോഷം മാത്രമേയുള്ളൂ. ഏട്ടത്തിയോടൊത്ത് ഇന്നലെ […] Read More… from ചില മനുഷ്യരുടെ രതി ഭാവം ഇങ്ങനെയാണ്. ഭാഗം – 1

ചില മനുഷ്യരുടെ രതി ഭാവം ഇങ്ങനെയാണ്. ഭാഗം – 2

രതി ഭാവം – വാ..അതും പറഞ്ഞു ഏട്ടത്തി എന്നെ പിടിച്ചു പൊക്കി ഒക്കത്ത് വെച്ചു എനിക്ക് അത്ഭുതമാണ്, എനിക്ക് അധികം wait, height കുറവാണ്. പക്ഷെ ഏട്ടത്തിയെപ്പോലെ […] Read More… from ചില മനുഷ്യരുടെ രതി ഭാവം ഇങ്ങനെയാണ്. ഭാഗം – 2

ചില മനുഷ്യരുടെ രതി ഭാവം ഇങ്ങനെയാണ്. ഭാഗം – 3

രതി ഭാവം – നിന്റെ ഏട്ടൻ ശ്രീവേദിനോട് എന്റെ ഒരു ഫ്രണ്ടിന് പ്രേമം, ആളെ നീ അറിയും. ടോണി. ഞാൻ അത് പറഞ്ഞതും അവന്റെ മുഖം ഞെട്ടി, […] Read More… from ചില മനുഷ്യരുടെ രതി ഭാവം ഇങ്ങനെയാണ്. ഭാഗം – 3