ഭാര്യയെ സുഖിപ്പിക്കാൻ മറന്നപ്പോൾ.. ഭാഗം – 1

സുഖിപ്പിക്കാൻ – കുടുംബിനിയാണ്. ഭർത്താവും രണ്ട് കുട്ടികളും അടങ്ങുന്നതാണ് എന്റെ കുടുംബം.എനിക്ക് ഇപ്പോൾ മുപ്പത്തഞ്ച് വയസ്സായി., വെളുത്ത ശരീരപ്രകൃതമാണ്. ആവശ്യത്തിന് വണ്ണവും നീളവും തൂക്കവുമുണ്ട്.എന്റെ വലിയ മാറും […] Read More… from ഭാര്യയെ സുഖിപ്പിക്കാൻ മറന്നപ്പോൾ.. ഭാഗം – 1

ഭാര്യയെ സുഖിപ്പിക്കാൻ മറന്നപ്പോൾ.. ഭാഗം – 2

സുഖിപ്പിക്കാൻ – ഈ സമയം പൂറിനകത്തും പാല് ഒഴുകിത്തുടങ്ങിയിരുന്നു. പാത്രം എടുക്കണ്ടേ.? അവൻ ചോദിച്ചു.. അത് പിന്നെ മതി.. നീ വാ..എന്ന് പറഞ്ഞ് അവനെ താഴെ ഇറക്കി […] Read More… from ഭാര്യയെ സുഖിപ്പിക്കാൻ മറന്നപ്പോൾ.. ഭാഗം – 2