ഭാര്യമാരെ ഏക് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതും സുഖം !! ഭാഗം – 1

ഭാര്യ – അയൽക്കാരും നല്ല കൂട്ടുകരുമാണ് അരുണും ശിവ പ്രസാദും.അവരുടെ ഭാര്യമാരാണ് യഥാക്രമം അനുവും രമയും. രണ്ട് പെണ്ണുങ്ങളും ഒന്നിനൊന്ന് മികച്ച ചരക്കുകളാണ്.. നാട്ടിലെ കുണ്ണ പൊങ്ങാൻ […] Read More… from ഭാര്യമാരെ ഏക് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതും സുഖം !! ഭാഗം – 1

ഭാര്യമാരെ ഏക് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതും സുഖം !! ഭാഗം – 2

ഭാര്യ – അവനോട് തർക്കിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ലെന്ന് അനുവിനു മനസിലായി. ‘നിങ്ങൾ ദയവു ചെയ്തു ഞങ്ങളുടെ ജീവിതം തകർക്കരുത്.എന്തിനാണ് എന്നോട് ഇത്ര ദേഷ്യം?’ ‘മോളെ നിന്നോട് എനിക്ക് ഒരു […] Read More… from ഭാര്യമാരെ ഏക് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതും സുഖം !! ഭാഗം – 2

ഭാര്യമാരെ ഏക് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതും സുഖം !! ഭാഗം – 3

ഭാര്യ – ശിവനും താനുമായി സംസാരിച്ചപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ധാരണ എത്തേണ്ടതായിരുന്നു. ഒരു എക്സ്ചേഞ്ച് പരിപാടി. ങാ.. ഇനിയും അത് സംസാരിക്കാമല്ലോ.. അങ്ങനെ ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ താനെന്തിനാ […] Read More… from ഭാര്യമാരെ ഏക് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതും സുഖം !! ഭാഗം – 3