ആന്റിയാണെന്റ ഗുരുവും പ്രേയസിയും Part 1

ഗുരുവും പ്രേയസിയും – അഞ്ചാം ക്ലാസ്സില്‍ പഠിക്കുമ്പോഴാണ് ഞാന്‍ ഇവിടെ ജോലിക്ക് വരുന്നത്, അഞ്ചു വര്ഷം മുന്‍പാണത്.. അവന്റെ അച്ഛനും അമ്മയും ഓഫീസില്‍ നിന്നു വരുമ്പോള്‍ വളരെ […] Read More… from ആന്റിയാണെന്റ ഗുരുവും പ്രേയസിയും Part 1

ആന്റിയാണെന്റ ഗുരുവും പ്രേയസിയും Part 2

ഗുരുവും പ്രേയസിയും – പിന്നെ, അവന്റെ മുന്‍പില്‍ കുത്തിയിരുന്നു കാലുകള്‍ തേച്ചു തുടങ്ങി. സോപ്പ് തേയ്ക്കാന്‍ ഇരിക്കുമ്പോള്‍ പൂര്‍ണമായും പൂറു കാണത്തക്കവണ്ണം കാലുകള്‍ അകറ്റി ഇരിക്കാന്‍ ഞാന്‍ […] Read More… from ആന്റിയാണെന്റ ഗുരുവും പ്രേയസിയും Part 2

ആന്റിയാണെന്റ ഗുരുവും പ്രേയസിയും Part 3

ഗുരുവും പ്രേയസിയും -കുറെക്കഴിഞ്ഞു നാക്ക്‌ താഴേക്ക്‌ കൊണ്ടുവന്നു അടിയിലുള്ള ദ്വാരത്തില്‍ കുത്തിയിറക്കും. വേദന കൊണ്ട് അവര്‍ ആഹ്ഹ എന്ന് കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും. പിന്നെ വേദന സഹിക്കാന്‍ പറ്റാതെ വരുമ്പോള്‍ […] Read More… from ആന്റിയാണെന്റ ഗുരുവും പ്രേയസിയും Part 3

ആന്റിയാണെന്റ ഗുരുവും പ്രേയസിയും Part 4

ഗുരുവും പ്രേയസിയും – ഞാന്‍ ആ മടിയില്‍നിന്നു എണീറ്റു നോക്കിയപ്പോള്‍ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുന്‍ വശത്തുള്ള മുണ്ട് മുഴുവന്‍ മാറിക്കിടക്കുന്നു. കാലിനിടയില്‍ മുഴുവന്‍ കമ്പിളി പോലെ മുടിയാണ്. മുടിക്കിടയിലൂടെ […] Read More… from ആന്റിയാണെന്റ ഗുരുവും പ്രേയസിയും Part 4