അരുന്ധതിക്ക് ഡോക്ടറുടെ സമ്മാനം.. ഭാഗം – 1

ഡോക്ടർ ആനന്ദിന്റെ മനസ്സിലൂടെ അരുന്ധതി വിശ്വനാഥ് ഓടിക്കളിക്കുകയായിരുന്നു. പഠനകാലത്തെ കോളേജിലെ ഹീറോയിൻ.സിനിമാതാരങ്ങളെ വെല്ലുന്ന ഗ്ലാമറും പാഠ്യേതരവിഷയങ്ങളിലെ നിറസാന്നിധ്യവും. നഗരത്തിലെ ക്ഷേത്രത്തിനടുത്ത പേര് കേട്ട നമ്പൂതിരി തറവാട്ടിലെ പെൺകൊടി […] Read More… from അരുന്ധതിക്ക് ഡോക്ടറുടെ സമ്മാനം.. ഭാഗം – 1

അരുന്ധതിക്ക് ഡോക്ടറുടെ സമ്മാനം ഭാഗം – 2

ഡോക്ടർ – ഫെർട്ടിലിറ്റി ടീമെന്റിന്റെ മലയാളമെന്തെന്ന് അരുന്ധതിക്കറിയുമോ?. അവളുടെ കാൽ അല്പം ഉയർത്തി സ്റ്റെതസ്കോപ്പ് പൂർചൂണ്ടുകളുടെ നേരെയിട്ടുരച്ചുകൊണ്ട് ചോദിച്ചു പച്ചമലയാളത്തിൽ അതിനർത്ഥം പൂർ കൃഷിയെന്നാ. ഏത് മുളക്കാത്ത […] Read More… from അരുന്ധതിക്ക് ഡോക്ടറുടെ സമ്മാനം ഭാഗം – 2