അമ്മയോട് മകന് പ്രണയമോ? ഭാഗം – 1

പ്രണയം – ചെറുപ്പകാലത്ത് അതായത് നാല് വയസ്സ് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് വയസ് വരെ നമ്മൾ കണ്ടതും കേട്ടതും പേടിപ്പെടുത്തുന്നതും ചിന്താകുലനാക്കുന്നതും.. തൊലി നീങ്ങാത്ത ചെറിയ ആണത്തത്തിൽ തരിപ്പനുഭവപ്പെടുന്നതുമായ […] Read More… from അമ്മയോട് മകന് പ്രണയമോ? ഭാഗം – 1

അമ്മയോട് മകന് പ്രണയമോ? ഭാഗം – 2

പ്രണയം -വിലാസിനി മകനെ കുളിപ്പിക്കുമ്പോൾ അവന്റ കിളിന്ത് കുണ്ണ കണ്ടിട്ട്… വിനുവിന്റെ കുഞ്ഞാണി.. അമ്മ കണ്ടേ.. അയ്യേ പൂയ് പൂയ്…. എന്ന് പറഞ്ഞവനെ കളിയാക്കിയതും അവന് നാണം […] Read More… from അമ്മയോട് മകന് പ്രണയമോ? ഭാഗം – 2

അമ്മയോട് മകന് പ്രണയമോ? ഭാഗം – 3

പ്രണയം – അവന്റെ കുണ്ണയിൽ തഴുകണമെന്ന് മനസ്സ് കൊതിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും അവരത് നിയന്ത്രിച്ചു. അവന്റെ കൈ ലക്ഷ്യ സ്ഥാനത്തേക്ക് തന്നെ ആയിരുന്നു.അവനിലേക്ക് അടുത്ത് കിടന്നപ്പോൾ ഉറക്കത്തിൽ നിവരുന്ന പോലെ […] Read More… from അമ്മയോട് മകന് പ്രണയമോ? ഭാഗം – 3