അമ്മായിഅമ്മയെ സ്വന്തമാക്കിയ മരുമോൻ – Part 1

വൈകീട്ട് ജോലികഴിഞ്ഞുവന്നപ്പോൾ പ്രീത ആകെ മൂഡൗട്ടായി ഇരിക്കുന്നതാണ് കണ്ടത്. “എന്തുപറ്റി മോളേ?” അജയ് അവളെ പുണർന്നുകൊണ്ട് ചോദിച്ചു. “.മിണ്ടണ്ട.” അവൾ അവനുനേരെ മുഖം തിരിച്ചു. അവൻ അവളുടെ […] Read More… from അമ്മായിഅമ്മയെ സ്വന്തമാക്കിയ മരുമോൻ – Part 1

അമ്മായിഅമ്മയെ സ്വന്തമാക്കിയ മരുമോൻ – Part 2

ആദ്യം അവൾ അവന്റെ വയറിലും പിന്നെ കാലിന്റെ ഇടയിലെ കൊച്ചജയനിലും പിടിച്ചുകൊണ്ട് ചോദിച്ചു. ‘രണ്ടിടത്തും.” “കള്ളൻ…”അവൾ അവന്റെ ചുണ്ടിൽ ചുമ്പിച്ചു. അവൻ അവളെ ഇറുകെ പുണർന്നു. “അതേ.. […] Read More… from അമ്മായിഅമ്മയെ സ്വന്തമാക്കിയ മരുമോൻ – Part 2

അമ്മായിഅമ്മയെ സ്വന്തമാക്കിയ മരുമോൻ – Part 3

അവന്റെ മുഖത്തെക്ക് പുളിച്ച പൂർത്തേൻ ചീറ്റി. അവർക്ക്ഓർഗ്ഗാസത്തിന്റെ പാരമ്യത്തിൽ തലചുറ്റുന്നതുപോലെ തോന്നി.അവർ പുറകിലേക്ക് മറിഞ്ഞു. കിടക്കയിൽ മലർന്ന് കിടന്നു. അവർക്ക് രതിമൂർച്ചയുടെ ലഹരിവിടുവാൻ അൽപനേരമെടുത്തു. അവൻ അവരെ […] Read More… from അമ്മായിഅമ്മയെ സ്വന്തമാക്കിയ മരുമോൻ – Part 3