അമ്മായി പഠിപ്പിച്ച കളിരസങ്ങൾ – ഭാഗം – 1

ഞാൻ മഹേഷ് ഇപ്പോൾ പ്രായം അമ്പത്തൊന്ന് വയസ്സ്.. ഇത് എന്റെ ജീവിതത്തിലെ ചില ഓർമ്മകളാണ്‌. എന്റെമാത്രമല്ല മറ്റു പലരുടേയും ജീവിതങ്ങൾ ഇതിൽ വരുന്നു. എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ലൈംഗിക […] Read More… from അമ്മായി പഠിപ്പിച്ച കളിരസങ്ങൾ – ഭാഗം – 1

അമ്മായി പഠിപ്പിച്ച കളിരസങ്ങൾ – ഭാഗം – 2

കളി – ഇപ്പം അമ്മായിയുടെ പൂറുനക്കുന്നതാണ്‌ മനസ്സിൽ.ചന്ദ്രിക സോപ്പിന്റെ ഗന്ധം വരെ എന്റെ സങ്കല്പത്തിൽ നിറഞ്ഞു. അമ്മായിയുടെ പൂറു നക്കുന്നതായി ഒക്കെ മനസ്സിൽ കണ്ടപ്പോൾ കുലുക്കലിന്റെ സ്പീഡ് […] Read More… from അമ്മായി പഠിപ്പിച്ച കളിരസങ്ങൾ – ഭാഗം – 2

അമ്മായി പഠിപ്പിച്ച കളിരസങ്ങൾ – ഭാഗം – 3

കളി – അത് പറഞ്ഞ് അമ്മായി എന്റെ മേലെ നിന്നും സൈഡിലേക്ക് ചരിഞ്ഞു. ഞാൻ എണീറ്റു. രണ്ടു കാലും അല്പം മടക്കി കവച്ച് വച്ച് കിടക്കുന്ന അമ്മായി. […] Read More… from അമ്മായി പഠിപ്പിച്ച കളിരസങ്ങൾ – ഭാഗം – 3

അമ്മായി പഠിപ്പിച്ച കളിരസങ്ങൾ – ഭാഗം – 4

കളി – പിന്നെ ഒന്നും ആലോചിച്ചില്ല. പെട്ടെന്ന് മുന്നിലേക്ക് ആയുകയും കുണ്ണയിൽ പിടിക്കുകയും ഉടനെ മുന്നിൽ മുട്ടുകുത്തി കുണ്ണ വായിലാക്കി ഊമ്പി ത്തുടങ്ങുകയുമൊക്കെ ചെയ്തത് നൊടിയിടയിലായിരുന്നു. മകനിലുണ്ടായ […] Read More… from അമ്മായി പഠിപ്പിച്ച കളിരസങ്ങൾ – ഭാഗം – 4