ആദ്യരാത്രി അർമ്മാദരാത്രി – Part 1

ആദ്യരാത്രി – നവവധുഉഷാറിലാണ്‌. ബന്ധുക്കളൊക്കെ പോയിരിക്കുന്നു.. പക്ഷേ വരന്‍ ഒരു നാണം കുണുങ്ങി.. ആരുമായും ഒരു ബന്ധമില്ലാതെ വളര്‍ന്ന ഒരു ബ്രോയിലര്‍ ചിക്കന്‍!… അവനാകെ ടെന്‍ഷനിലാണ്‌..ആദ്യരാത്രി…തന്നെക്കൊണ്ട് നടക്കുമോഎന്ന […] Read More… from ആദ്യരാത്രി അർമ്മാദരാത്രി – Part 1