സീരിയൽ പിടുത്തം – ഭാഗം 01

സീരിയൽ രംഗത്തുള്ള എൻറെ സുഹൃത്ത് മധു ഒരു ദിവസം മുന്നാറിലുള്ള എൻറെ റിസോർട്ടിൽ ഇരുന്നു മദ്യപിക്കുന്ന ഇടക്കാണ് ഒരു സീരിയൽ എടുക്കാം നല്ല കഥയുണ്ട് എന്ന ആശയം […] Read More… from സീരിയൽ പിടുത്തം – ഭാഗം 01

സീരിയൽ പിടുത്തം – ഭാഗം 02

സീരിയൽ – തിങ്കളാഴ്ച എറണാകുളത്തു സീനയുടെ വീട്ടിലേക്കുള്ള യാത്രക്കിടയിൽ ഞാൻ സീനയെ വിളിച്ചു. ഹരി : സീന ഞാൻ ഒരു അര മണിക്കൂർ താമസിക്കും. അല്പം ട്രാഫിക് […] Read More… from സീരിയൽ പിടുത്തം – ഭാഗം 02

സീരിയൽ പിടുത്തം – ഭാഗം 03

ഈ പിടുത്തം കാഴ്ചകൾ കണ്ടു കൊണ്ടാണ് കിച്ചു കോണ്ടവുമായി വന്നത്. സീന : ഡാ കോണ്ടം കിട്ടിയോ? കിച്ചു : കിട്ടി. സീന : ശരി നിനക്ക് […] Read More… from സീരിയൽ പിടുത്തം – ഭാഗം 03