വെപ്പാട്ടിയും കുണ്ടനും (Veppattiyum Kundanum)- ഭാഗം 01

വെപ്പാട്ടി (Veppatti) – ആമുഖം : പുലിപ്പാറയിലെ കാപ്പി തോട്ടത്തിലെ മാനേജരാണ് വരുൺ. വരുണിനു സഹായിയായി കൂടെ ഉള്ള ആൾ ആണ് രവിയണ്ണൻ. 45 വയസിനടുത്തു പ്രായമുള്ള […] Read More… from വെപ്പാട്ടിയും കുണ്ടനും (Veppattiyum Kundanum)- ഭാഗം 01

വെപ്പാട്ടിയും കുണ്ടനും (Veppattiyum Kundanum)- ഭാഗം 02

വെപ്പാട്ടി (Veppatti) – കാളിങ് ബെൽ കേട്ടാണ് വരുൺ ഉണർന്നത്. റിയാസ് അപ്പോളും നല്ല ഉറക്കം ആണ്. വാച്ചിൽ സമയം 10 കഴിഞ്ഞു. വരുൺ ചാടി എഴുന്നേറ്റു […] Read More… from വെപ്പാട്ടിയും കുണ്ടനും (Veppattiyum Kundanum)- ഭാഗം 02

വെപ്പാട്ടിയും കുണ്ടനും (Veppattiyum Kundanum)- ഭാഗം 03

വെപ്പാട്ടി (Veppatti) – ഞാൻ മുണ്ടു എടുത്തു ഉടുത്തു ഒരു സിഗരറ്റ് പുകച്ചു. സീനത്ത് പറഞ്ഞതു പോലെ റാബിയയെ പണ്ണിയാലൊ. റിയാസിന് എതിർപ്പുണ്ടാവില്ല. രവിയണ്ണനും പ്രശ്നമാവില്ല. മൂപ്പർ […] Read More… from വെപ്പാട്ടിയും കുണ്ടനും (Veppattiyum Kundanum)- ഭാഗം 03

വെപ്പാട്ടിയും കുണ്ടനും (Veppattiyum Kundanum)- ഭാഗം 04

Veppattiyum Kundanum – Riyas & Zeenath Continues… റിയാസ് സീനത്തിന്റെ പൂറു ചപ്പുന്നതു തുടർന്നു. കൂട്ടത്തിൽ അവളുടെ മുലകൾ ഞെക്കി പിഴിഞ്ഞു കൊണ്ടിരുന്നു. സീനത്ത് : […] Read More… from വെപ്പാട്ടിയും കുണ്ടനും (Veppattiyum Kundanum)- ഭാഗം 04

വെപ്പാട്ടിയും കുണ്ടനും (Veppattiyum Kundanum)- ഭാഗം 05

സീനത്ത് : സാറെ ഇന്ന് റാബിയ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുക്ക് അവളെ വളയ്ക്കേണം. സമ്മതിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഞാനും റിയാസും പിടിച്ചു വച്ച് തരാം. അവളെ നമ്മുക്ക് ബലമായിട്ടാണേലും ഇതെല്ലം […] Read More… from വെപ്പാട്ടിയും കുണ്ടനും (Veppattiyum Kundanum)- ഭാഗം 05