മഹേഷിൻറെ മാളു Part-1

ആവശ്യത്തിന് ചന്തിയും കുറച്ചു വലിയ മുലയും ഉള്ള ഒരു നാടൻ പെണ്ണ്. അവൾക്കെന്നോട് വല്ല്യ കാര്യമാണ്. എന്നെ കണ്ടാൽ എന്റെ മേലേക്ക് ചായാൻ അവൾക്ക് വല്യ താല്പര്യമാണ്. […] Read More… from മഹേഷിൻറെ മാളു Part-1

മഹേഷിൻറെ മാളു Part-2

എനിക്കാ പാന്റീസ് ഊരി അവളുടെ സാധനം ചപ്പിക്കുടിക്കാൻ തിടുക്കമായി. എന്റെ വായിൽ ഉമിനീർ ഉറഞ്ഞു കൂടി. അവളോട് ഞാൻ എന്റെ റൂമിലോട്ടെ പോകാമെന്നു പറഞ്ഞു. അവൾ സമ്മതഭാവത്തിൽ […] Read More… from മഹേഷിൻറെ മാളു Part-2