മഞ്ജുവിന്റെ അനുഭവങ്ങൾ – ഭാഗം 01

അനുഭവം 01 – സുരേഷ് ഞാൻ മഞ്ജു. വയസ്സ് 26, കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് 5 വർഷം ആയി. ഭർത്താവ് ഗൾഫിൽ ആണ്. മൂന്നു വയസുള്ള ഒരു മകൾ ഉണ്ട്. […] Read More… from മഞ്ജുവിന്റെ അനുഭവങ്ങൾ – ഭാഗം 01

മഞ്ജു വിന്റെ അനുഭവങ്ങൾ – ഭാഗം 02

അനുഭവം 2 – രാജൻ ഞാൻ എൻറെ ആദ്യ അനുഭവത്തെ കുറിച്ച് മുൻപ് പറഞ്ഞല്ലോ. ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് എന്റെ രണ്ടാമത്തെ അനുഭവത്തെ കുറിച്ചാണ്. എന്റെ സ്വന്തം […] Read More… from മഞ്ജു വിന്റെ അനുഭവങ്ങൾ – ഭാഗം 02

മഞ്ജുവിന്റെ അനുഭവങ്ങൾ – ഭാഗം 03

അനുഭവം 3 – മനോജ്‌ : മകളുടെ ഒന്നാം പിറന്നാളിനു ശേഷം രാജേട്ടൻ ഗൾഫിൽ പോയത് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ അനുഭവങ്ങൾ പറഞ്ഞല്ലോ. അതിനു ശേഷവും ഞാൻ രാജേട്ടന്റെ […] Read More… from മഞ്ജുവിന്റെ അനുഭവങ്ങൾ – ഭാഗം 03