പ്രിയയുടെ തീർത്ഥയാത്ര – ഭാഗം 01

തീർത്ഥയാത്ര – ഇത് എന്റ്റെ ഫ്രണ്ട് പ്രിയയുടെ അനുഭവമാണ്. സെക്സിൽ വിധിയുടെ വിളയാട്ടം കൊണ്ട് ഒരു പാട് അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അവൾക്ക്. ഇപ്പോൾ പ്രിയക്ക് 36 വയസ്സുണ്ട്. […] Read More… from പ്രിയയുടെ തീർത്ഥയാത്ര – ഭാഗം 01

പ്രിയയുടെ തീർത്ഥയാത്ര – ഭാഗം 02

തീർത്ഥയാത്ര – വാസുദേവൻ അവളുടെ കൈ പിടിച്ചു തൻറെ മടിയിലിരുത്തി. എന്നിട്ടു പതിയെ മുടിയിഴകളിൽ തലോടി കൊണ്ടു കാമാർദ്രമായി ആ കൊത്തു വേല കഴുത്തിൽ ചുംബിച്ചു. “ആഹ്” […] Read More… from പ്രിയയുടെ തീർത്ഥയാത്ര – ഭാഗം 02