പ്രായം അടക്കാത്ത കാമം – ഭാഗം 01

Prayam Adakkaatha Kamam 01 കഥാപാത്രങ്ങൾ : ആൽബിൻ (30), ഭാര്യ ഷെറിൻ (27) ആൽബിൻറെ മമ്മി റോസിലി (52) ഷെറിൻറെ മമ്മി ലാലി (49) ആൽബിനും […] Read More… from പ്രായം അടക്കാത്ത കാമം – ഭാഗം 01

പ്രായം അടക്കാത്ത കാമം – ഭാഗം 02

Prayam Adakkaatha Kamam 02 അധികം കാത്തു നിൽക്കേണ്ടി വന്നില്ല. ട്രോളിയിൽ ബാഗുകൾ തള്ളിക്കൊണ്ട് റോസ്സിയും ലാലിയും പുറത്തേക്കു വന്നു. കൂടെ ജോസ് ഏട്ടനും ഉണ്ടായിരുന്നു. ഷെറിനും […] Read More… from പ്രായം അടക്കാത്ത കാമം – ഭാഗം 02

പ്രായം അടക്കാത്ത കാമം – ഭാഗം 03

Prayam Adakkaatha Kamam 03 അൽപ നേരം നാട്ടു വിശേഷങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ ഇരുന്നു. ലാലി ഇതിനിടക്ക് എഴുന്നേറ്റു ബാത്ത് റൂമിലേക്ക് പോയി. റോസിലിയും ആൽബിനും ഒരേ […] Read More… from പ്രായം അടക്കാത്ത കാമം – ഭാഗം 03

പ്രായം അടക്കാത്ത കാമം – ഭാഗം 05

Prayam Adakkaatha Kamam 05 ആൽബിൻ ലാലിയെ എഴുന്നേൽപ്പിച്ചു സോഫയിൽ മലർത്തി കിടത്തി. എന്നിട്ടു രണ്ടു കാലുകളും വിരിച്ചു പിടിച്ചു ലാലിയുടെ ചക്ക പൂറു നക്കാൻ തുടങ്ങി. […] Read More… from പ്രായം അടക്കാത്ത കാമം – ഭാഗം 05