ഞാൻ അവളിലൂടെ സ്വർഗ്ഗം കണ്ടു – ഭാഗം 01

സ്വർഗ്ഗം – എന്നെ മെഡിസിന് ചേർക്കണമെന്നത് അച്ചന്റേയും, അമ്മയുടേയും സ്വപ്നമായിരുന്നു. ഹോസ്റ്റലിൽ താമസിച്ച് പഠിക്കുക എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വിഷമമുള്ള കാര്യവുമായിരുന്നു. അച്ഛൻ എന്നെ ഇവിടെ ആക്കിയിട്ട് പോവുമ്പോൾ […] Read More… from ഞാൻ അവളിലൂടെ സ്വർഗ്ഗം കണ്ടു – ഭാഗം 01

ഞാൻ അവളിലൂടെ സ്വർഗ്ഗം കണ്ടു – ഭാഗം 01

ഇടക്കെപ്പോഴോ പുസ്തകം എന്റെ കൈയ്യില്‍ നിന്നും വഴുതിപ്പോയത്‌ ഞാനറിഞ്ഞില്ല. ഇടത്‌ മുലക്കണ്ണിന്റെ സ്വർഗ്ഗം സുഖത്തില്‍ അസൂയ തോന്നിയതുകൊണ്ടാവണം വലത്‌ മുലക്കണ്ണിനൊരു അസ്വസ്ഥത. ഞാനുടനെ ഇടത്‌ കൈ യോനിയിലേക്കും […] Read More… from ഞാൻ അവളിലൂടെ സ്വർഗ്ഗം കണ്ടു – ഭാഗം 01