ഏദൻ തോട്ടത്തിൽ – കോളേജിലെ മുല പിടുത്തം Part 1

ഞാന്‍ ഡിഗ്രി പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് എനിക്ക് കുറെ ഗേള്‍ ഫ്രെണ്ട്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു അവരോടൊപ്പമായിരുന്നു മിക്ക സമയത്തും ഞാൻ. കാരണം, വേറൊന്നുമല്ല. തമാശ പറഞ്ഞും ദേഹത്ത് തൊട്ടും, ഇടക്ക് […] Read More… from ഏദൻ തോട്ടത്തിൽ – കോളേജിലെ മുല പിടുത്തം Part 1