എൻറെ സ്വന്തം ഷമീറ – ഭാഗം 01

സ്വന്തം ഷമീറ – എല്ലാവരുടെയും ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകുമല്ലോ ഓരോരോ ആദ്യാനുഭവങ്ങൾ. അത് പോലെ എൻറെ ജീവിതത്തിലും നടന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു ആദ്യാനുഭവം. ഞാൻ കഥയിലേക് വരാം. എൻറെ പേര് […] Read More… from എൻറെ സ്വന്തം ഷമീറ – ഭാഗം 01

എൻറെ സ്വന്തം ഷമീറ – ഭാഗം 02

Ente Swantham Shameera 02 കുറച്ചു തിരക്കിൽ ആയതിനാലാണ് ബാക്കി എഴുതാൻ വൈകിയത്. എല്ലാവരോടും ക്ഷമ ചോദിക്കുന്നു…. ഒന്നാം ലക്കം വായിക്കാത്തവർ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യൂ. എൻറെ സ്വന്തം […] Read More… from എൻറെ സ്വന്തം ഷമീറ – ഭാഗം 02